Pîşe-i Evvel…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Pîşe-î evvel kücâ ez dil reved
Mihr-i evvelzi dil bîrun şeved

Der sefer ger Rûm bînî Huten
Ez dil-î tû key reved hubbu’l-vatan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İlk sanat nasıl gönülden çıkar gider (unutulur), ilk muhabbet nasıl gönülden çıkar gider (unutulur)? Yolculuk esnasında Rum diyarını yahut Huten’i (Çinde bir bölge) görmekle senin gönlünden vatan sevgisi nasıl çıkar gider (hiç gider mi)?

Şiir Notları:
“Vatan sevgisi imandandır.” diye bir söz vardır. Bazı kaynaklarda hadis-i şerif olarak geçer. Ayet-i kerime: “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin).’ demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik.’ dememeniz içindir.” (Araf, 7/172) (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir