Râgıb Müdâheneyle Riyâdır...

-Koca Râgıb Paşa-

Râgıb müdâheneyle riyâdır zamânede
Dünyâyı sanma cevr ü sitemdir harâb edenGünümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey Ragıb! Dünyayı mahveden şeyin zulüm ve cefa olduğunu sanma, asıl mahveden şey dalkavukluk (bir menfaat için birine yaltaklanma) ve riyadır.

Şiir Notları:
“Mefûlü/ fâilâtü/ mefâîlü/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir