Rahmet Güneşi Doğmuş...

-Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi-

Rahmet güneşi doğmuş mâh-ı Ramazân’dır bu
Kerem-i Kerîm yağmış mâh-ı Ramazân’dır bu

Âlem-i melekûtda bir şân u şerâfet var
Arş’ı bürümüş nûru mâh-ı Ramazân’dır bu

Meydân-ı hidâyetdir menzil-i seâdetdir
Bu ümmete devletdir mâh-ı Ramazân’dır bu

Bir bak ki Hudâ neyler sâimleri seyreyler
İftâr sâatında Hak mâh-ı Ramazân’dır bu(1)

Gülzâr-ı hidâyetdir dür-bâr-ı seâdetdir
Enhâr-ı kerâmetdir mâh-ı Ramazân’dır bu

Memdûh-i İlâhî’dir mü’minler penâhidir
Şer-‘i şerîf râhıdır mâh-ı Ramazân’dır bu

Rahmet nazarın dâim her gâhde alur sâim
Husûsî Ramazân’da mâh-ı Ramazân’dır bu

Ezân-ı Muhammedî gör cemâl-i Ahmed’i
Bul rızâ-yı Ehad’i mâh-ı Ramazân’dır bu

Cennetleri bezetmis Rıdvân bizi gözetmiş(2)
Firdevs-i âlâ içre mâh-ı Ramazân’dır bu

Yetimleri şâd eyle fukarâyı yâd eyle
Âlemde bir ad eyle mâh-ı Ramazân’dır bu

Lutfî nice nâdimdir bu ümmete hâdimdir
Rahmet ede Mevlâ’sı mâh-ı Ramazân’dır bu

Şiir Notları:
(1) İftâr sâatı: İftar saati, vakti gelince oruçlunun orucunu açtığı vakit. (2) Rıdvan: Cennetin muhafızı/bekçisi kabul edilen melek.


Destek ol 
Rastgele Getir