Ramazan Mânisi

-Laedri-

Bu aya hürmet gerek,
Nîmete şükür gerek,
Mübârek Ramazan’da,
Hakka ibâdet gerek.

Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A benim ağalarım
Ramazanınız mübarek ola.

Eski câmi direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur ama
Arkadaşım börek ister

Evveli rahmettir kula(1)
Girelim sıdk ile yola
Hulûs ile eyleyelim
Ta ki duâ makbul ola

Günâhın olsa yığın,
Yine de O’na sığın.
Gazabından fazladır,
Rahmeti Allâhımın.

İşte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
Onbir ayın sultanı,
Bize vedâ ediyor.

On bir diye sevinme
Teravihten erinme
İbadetler şükürdür
Bunu bil ki öğünme

Sofrada fakir olsun,
Tabağı çukur olsun.
Karnı doyduktan sonra,
Duâyı okur olsun.

Şiir Notları:
(1) Ramazan’ın ilk on gününün rahmet günleri olduğu hadislerde beyan edilmiştir. Bu ilk on gün “Ya Erhame’r-Rahimîn” tesbihinin çekilmesi tavsiye buyrulur.


Destek ol 
Rastgele Getir