Râşidâ etmez şikeste-dil kabûl-i iltiyâm

-

Râşidâ etmez şikeste-dil kabûl-i iltiyâm
Zahm-ı şemşîr-i zebânın var mı, görmüş merhemin

Râşid

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey Râşid! Kırılmış kalp iyileşmeyi kabul etmez. Dil kılıcının yarasının görülmüş merhemi var mı?


Destek ol 
Rastgele Getir