Reh-i İrfân-ı Hakîkatte...

-Enderunlu Vâsıf-

Reh-i irfân-ı hakîkatte budur de’b ü usûl
Matlabı terk iledir menzil-i maksûda vusûl

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hakikate götüren irfan yolunda usûl, maksut olan menzile varmak için arzuları terk etmektir.

Şiir Notları:
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün – De’b: Usûl, tarz, âdet, gelenek.


Destek ol 
Rastgele Getir