Rehnümâ…

-Nâbî-

Reh-nümâ-yı ni‘âm-ı cennet olur
Terk-i ni‘met sebeb-i ni‘met olur

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Oruç, cennet nimetlerine götüren rehber olur. Nimeti terk etmek (kendini tutup yememek), başka bir nimete vesile olur.

Şiir Notları:
Nâbî’nin Hayriyye’sinde yer alan “Der Beyân-ı Şeref-i Farz-ı Sıyâm” bölümünden bir beyit.


Destek ol 
Rastgele Getir