Resm Est…

-Sadî-i Şîrâzî-

Resm est ki mâlikân-i tahrîr
Âzad künend bende-i pîr

Ey Bâr-Hudâ-i âlem-ârây
Ber bende-i hod bebahşây

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Köle azat etmeye malik olanların, yaşlı köleyi azat etmesi âdettendir. Ey âlemi süsleyen/hamde layık olan Rabbim! Yaşlı kulunu bağışla, merhamet et.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir