Ricâl u Mâla…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Ricâl u mâla yokdur i‘timâdum
Değüldür tâc u tahta istinâdum

Rızâ-yı pâkün olmuşdur murâdum
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Devlet adamlığına, mala güvenmem. Tacım tahtın dayanağım değildir. Sadece rızan olmuştur (ya Rabbi) muradım. Beni mana âleminde de sultan eyle.

Şiir Notları:
Bahtî’nin (Sultan I. Ahmed) münacatının birinden bir kesit. Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîl – (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir