Rızkına Kâni’ Olan...

-Ziya Paşa-

Rızkına kâni’ olan gerdûna minnet eylemez
Âlemin sultânıdır muhtâc-ı sultân olmayan


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Takdir edilen rızkıyla yetinen, kanaat eden dünyaya minnet etmez. Sultana muhtaç olmayan (el açmayan) bu âlemin/herkesin sultanıdır.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün /fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir