Rûz-i visâl olsa cihân müddeti kadar

-

Rûz-i visâl olsa cihân müddeti kadar
Vakt-i firâkın olmaya bir sâati kadar

Necîb (Suyolcuzâde Mustafa)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kavuşma gününün süresi dünyanın ömrü kadar olsa ayrılık vaktinin bir saati kadar olamaz.


Destek ol 
Rastgele Getir