Sabâ Mesihdem Olup…

-Ahmedî (Taceddin İbrahim b. Hızır)-

Sabâ Mesih-dem olup bahârdan bu gece
Hıtâ’ya benzedi gülşen nigârdan bu gece(1)

Sabuh içmedi gündüz çemende gül-ruhsar
Bu nergisün gözü nedür humardan bu gece(2)

Müzeyyen oldu reyâhin bezendi bâğ-ı çemen
Meğer ki bâğa haber geldi yârdan bu gece

Ne dil-nevâz göründü hem de can-efrûz
Murâda erdi gönül rüzgârdan bu gece

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Saba rüzgârı bahardan bu gece İsa nefesli oldu. Gül bahçesi sevgiliden (sevgilinin gelmesiyle) Hıtâ’ya benzedi bu gece. O gül yanaklı gündüz, sabah şarabını içmedi çemende. Öyleyse bu nergisin (sevgilinin) gözü neden böyle şaraptan sarhoşmuş gibi baygın/şehla/mahmur bu gece? Bahçe, süslü reyhanlarla (fesleğen) donandı. Meğer haber gelmiş bahçeye yârdan (geleceğim diye) bu gece. Ne kadar da hem gönül okşayan hem de can aydınlatan (cana can katan) göründü. Muradına erdi gönül rüzgârdan bu gece (?).

Şiir Notları:
(1) Satır başındaki “Hıtâ” kelimesi için DİA’dan (Diyanet İslam Ansiklopedisi) “Hoten” maddesine bakılabilir. Hoten Doğu Türkistan’ın güneyinde tarihî bir şehir ve bölge... (2) Nergis çiçeği edebiyatta sevgilinin gözüne benzetilir. Sevgilinin gözü nergis gibi baygın ve şehla bakar. Zira taç yaprakları arasındaki sarı noktanın nergise bitkin, uykusuz bir görüntü verdiği söylenir. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir