Sâd-çâk olurdu mürg-i giriftâr görmese

-

Sâd-çâk olurdu mürg-i giriftâr görmese
Ümmîd-i ferce rahnelerinden kafeslerin

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kafeslerin deliklerinden kurtuluş ümidi olsaydı, yakalanmış kuş bin parça olurdu.


Destek ol 
Rastgele Getir