Şâd Eder Gamgîn Dili…

-Laedri-

Şâd ider gamgîn dili Allah bir yüzden dahi
Feth ider her müşkili Allah bir yüzden dahi

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Allah dilerse bir sebep halk ederek gamlı, kederli gönlü mutlu edebilir. Allah dilerse bir sebep halk ederek her türlü müşkülü, zorluğu fethedebilir, çözebilir.


Destek ol 
Rastgele Getir