Şâdmânam Gam-ı Yâr İle…

-Taşlıcalı Yahyâ-

Şâdmânam gam-ı yâr ile sevinmez yokdur
Bir gedâ cümle cihân mülkine sultân olsa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bir dilenci bütün dünya mülküne sultan olsa sevinmez mi? (İşte ben de öyleyim) sevgilinin gamıyla (bile) sevinçliyim.

Şiir Notları:
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün


Destek ol 
Rastgele Getir