Sakın Telh Eyleme...

-Fıtnat Hanım-

Sakın telh eyleme vaz‘-ı nemekle kimsenin ayşın(1)

Nevâl-i sofra-i bezm-i cihânda lezzet istersen


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Sakın acı eyleme tuz katmakla kimsenin yaşamını/ Dünya sofrasının yiyeceklerinden tat almak istersen

Şiir Notları:
(1) Son kelime “aş” (yemek) şeklinde yazılmayıp “ayş” şeklinde yazılmış. Sözlüğe baktığımızda “ayş/ıyş/îş” kelimesinin yiyip içme anlamının yanı sıra zevk u sefa sürme, yaşama, yaşayış gibi anlamları da vardır. Burada şair, yemeğe çok tuz katıp yenilmez hâle getirme demekle birlikte kimsenin yaşamınının da tadını tuzunu kaçırma, gereksiz müdahalede bulunma da demek ister. Not: Divan şairi meşhur Fıtnat Hanım’ın kabir taşında isminin Şerife Zübeyde olarak geçtiği söylenir. Fıtnat Hanım, Şerife Zübeyde, Emetullah, Fıtnat Zübeyde, Şerife Emetullah Fıtnat olarak da isminin kayıtlarda yer aldığı söylenir. Bakınız: https://islamansiklopedisi.org.tr/fitnat-hanim


Destek ol 
Rastgele Getir