Saldı Cihana Pertev…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Saldı cihâna pertev mevlûd-i şâh-ı kevneyn
Dehri ide münevverhaşre dek ziyâsı

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünyaya nur saldı, aydınlattı dünyayı, iki dünyanın (dünya ve ahiret) şahının/Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumu. O’nun ışığı yeniden dirileceğimiz haşir gününe kadar dünyayı nurlandıra, aydınlata.

Şiir Notları:
Bahtî’nin (Sultan Ahmed) “Der Hakk-ı Mevlid-i Şerîf-i Nebevî” başlıklı peygamberimizi methettiği methiyesinden bir beyit. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir