Saltanat Tâcın Giyen...

-Bâkî-

Saltanat tâcın giyen âlemde mağrûr olmasın
Nice sultân börkün almıştır beyim bâd-ı hazân


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Şu dünyada saltanat tacını takan gururlanmasın/aldanmasın. Nice sultanın börkünü (başlığını) almıştır beyim güz rüzgârı.

Şiir Notları:
Velhasıl kimler gelmiş kimler geçmiş. Bu dünya fâni, makamına mevkiine, malına mülküne güvenme.


Destek ol 
Rastgele Getir