Sanma Ey Zâhid Bizi…

-Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu)-

Sanma ey zâhid bizi zâid yere dîvâneyiz
Âlem-i bezm-i ezel câmun çeken mestâneyiz

Geçmişiz tâc u kabâdan terk-i tecrîdiz bugün
Lâubâli pâk meşreb sâkin-i humhâneyiz

Dönmüşüz dergâha dönmek yokdur ey zâhid bize
Döne döne yanmışız biz âteş-i pervâneyiz

On sekiz bin âlemin âyînesidir kalbimiz
Âlem-i zâhirde zâhid gerçi kim pervâneyiz

Olmuşuz Seyyid Nizâmoğlu ğulâm-ı ehl-i beyt
Biz Ali’nin kamberi gibi bugün şîrâneyiz

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey zahid! Bizi yok yere divaneyiz sanma. Ezel meclisi âleminde kadeh çekerek (ilahi aşk şarabını yudumlayarak) mest olmuşuz (kendimizden geçmişiz). Taçtan, cüppeden geçmişiz, masivayı (Allah’tan gayrıyı) terk etmişiz. Aldırmayız hiçbir şeye, bu tertemiz yolda bu dergâhın mensubuyuz. Ey zahid! Dergâha dönmüşüz, artık dönmek yokdur bize. Döne döne yanmışız, biz ateşin etrafında dönen pervaneyiz. Ey zahid! On sekiz bin âlemin aynasıdır kalbimiz. Görünen âlemde pervâne gibi ışığın etrafında dönmekteyiz. Ey Seyyid Nizamoğlu! Ehl-i Beyt’in kölesi olmuşuz. Hz. Ali’nin (r.a.) sadık kölesi gibi bugün biz de aslan gibiyiz, yiğitiz.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – “Humhâne”, Meyhane. Divan edebiyatında meyhane tekkedir. Şarap sunan saki, mürşid-i kâmildir. Pervane: Kelebek. Arslan: Günümüzde aslan olarak kullanılmaktadır. Ehl-i beyt: Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) aile fertleri, yakınları.


Destek ol 
Rastgele Getir