Sanman geçem eş’ârdan pîr etmek ile rûzgâr

-

Sanman geçem eş’ârdan pîr etmek ile rûzgâr
Ma’nâ-yı bikri göricek vallahi kalmaz ihtiyâr

Nev’î

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Rüzgâr beni yaşlandırdığı için şiirden vazgeçeceğimi zannetmeyin; el değmemiş, bâkir bir manayı gördüğümde aklım başımdan gidiyor.

Şiir Notları:
İlk mısradaki "rüzgar" kelimesiyle "zaman" kastedilmiştir. Beytin ikinci mısrasında "ihtiyar" kelimesinde cinas vardır: "Kalmaz ihtiyar" ifadesiyle hem aklın gitmesi hem de "yaşlılık kalmaz" anlamı kastedilerek tevriye sanatına başvurulmuştur.


Destek ol 
Rastgele Getir