Savm...

-Nâbî-

Savm bir mâide-i rahmetdür
Nurdan sâime bir hilatdür

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Oruç bir rahmet sofrasıdır, nurdan bir elbisedir oruçluya.

Şiir Notları:
Nâbî’nin Hayriyye’sinde yer alan “Der Beyân-ı Şeref-i Farz-ı Sıyâm” bölümünden bir beyit.


Destek ol 
Rastgele Getir