Savmdur…

-Nâbî-

Savmdur kullarına lutf-i Hudâ
Savma bi’z-zat ider Allah cezâ(1)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Oruç Allah’ın kullarına lütfudur. Oruca bizzat Allah sevap verir.

Şiir Notları:
Nâbî’nin Hayriyye’sinde yer alan “Der Beyân-ı Şeref-i Farz-ı Sıyâm” bölümünden bir beyit. (1) Hadis-i Kutsi: “es-Savmu lî ve ene eczî bihî” (Oruç benim içindir, onun mükâfatını ben vereceğim.) buyurur Allah Teala (Müslim, “Sıyam”, 30/164-165). Yani birçok ibadetin karşılığı bir şekilde bildirilmiştir. Ama Allah Teala oruca öyle bir ecir (sevap) verir ki melekler bile habersizdir bu ecirden.


Destek ol 
Rastgele Getir