Sâye Saldı Ehl-i Îmân Üstüne

-İsmail Hakkı Bursevî -

Sâye saldı ehl-i îmân üstüne(1)
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
Doğdu ol nûr ehl-i irfân üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân

Bağlayıp şeytânı bende vurdular(2)
Cümleten ağyâr-ı Hakk’ı sürdüler
Ehl-i Hakk ol ayda Hakk’ı gördüler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân

Ehl-i cürmün Hakk gözü yaşın siler
Ağlayanlar şâd olur dâim güler
Şerbet-i gufrân içerler âsîler
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân

Kıl terâvihi safâlar bulagör
Et tesâbihi vefâlar bulagör
Zikr u tâat nûru ile dolagör
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân

Kalb-i jengi mâsivâdan eyle ağ(3)
Bu vücûdun zenbin andan kıl ferâğ
Hakkıyâ nûr-i Hudâ’dan yak çerâğ
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân

Şiir Notları:
(1) Sâye salmak: Gölge yapmak, gölgelendirmek, himaye etmek, kuruyup kollamak. (2) Hadis-i şerif: “Ramazan’da rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.” (Müslim, “Sıyam”, 13/1). (3) Ağmak: Yukarı kalkmak, yukarıya meyletmek, buhar olup yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek, inmek, ağır basmak gibi anlamlara gelir.


Destek ol 
Rastgele Getir