Sâyesin derviş-i bî-berg ü nevâdan dûr eden

-

Sâyesin derviş-i bî-berg ü nevâdan dûr eden
Saklasın ârâyiş-i tâbuta nahl-i kâmetin

Mantıkî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Geçinecek bir şeyi olmayan dervişten gölgesini bile esirgeyen kişi, boyunun uzunluğunu tabutun süslerine saklasın.


Destek ol 
Rastgele Getir