Seg Çü Âlim…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Seg çü âlim gêşt şüd çâlâk-i zahf
Seg çü ârif gêşt şüd z’ashâb-ı Kehf

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Köpek âlim olduğunda/eğitildiğinde, terbiye edildiğinde ava çevik bir şekilde atılır. Köpek arif olduğunda ise Ashab-ı Kehf’ten olur.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun” - Ashab-ı Kehf: Magara arkadaşları. Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen, yıllarca sığındıkları bir mağarada uyuyakalan ve sonra tekrar uyanan arkadaş grubu. “Uykuda oldukları hâlde, sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.” (Kehf, 18/18) “Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: ‘Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir.’ diyecekler. Yine, ‘Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir.’ diyecekler. Şöyle de diyecekler: ‘Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.’ De ki: Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O hâlde, onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma(yı aktarmak)tan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.” (Kehf, 18/22)


Destek ol 
Rastgele Getir