Şehitlerin Serçeşmesi

-Yunus (k.s.)-

Şehidlerin serçeşmesi
Enbiyânın bağrı başı
Eyliyânın gözü yaşı
Hasen ile Hüseyin’dir

İmâm Ali babaları
Muhammed’dir dedeleri
Arşın çifte küpeleri
Hasen ile Hüseyin’dir

Kerbelâ’nın yazıları(1)
Şehid olmuş gazileri
Fatma ana kuzuları
Hasen ile Hüseyin’dir

Dedesiyle bile varan
Kevser ırmağında duran
Susuz ümmete su viren
Hasen ile Hüseyin’dir

Kerbelâ’nın ta içinde
Nur parlar siyeh saçında(2)
Yatar al kanlar içinde
Hasen ile Hüseyin’dir

Yunus der ki dünya fâni(3)
Bizden evvel gelen kani
Sekiz cennetin sultânı
Hasen ile Hüseyin’dir

Şiir Notları:
(1) Yazı kelimesi yazgı, yazma anlamının yanı sıra eski Türkçede ova, düzlük anlamına da gelmektedir. Burada da “Kerbelâ’nın yazıları” derken ovaları anlamında kullanılmış olsa gerek. (2) “Nur balkır siyah saçında” şeklinde de rastlayabiliriz. Balkır, halk ağzında şimşek anlamındadır. Bu durumda nur, şimşek gibi çakar siyah saçında gibi bir anlamda düşünülebilir. (3) Şu şekilde de rastlayabiliriz; “Derviş Yunus dünya fâni” veya “Âşık Yunus dünya fâni”. Not: Şu kıtaya yer verenler de vardır: “Kerbelâ’da bile taşlar/ Okur Kur’ân kesik başlar/ Şehid olan o kardaşlar/ Hasen ile Hüseyin’dir.” Güfte: Yunus Emre veya Âşık Yunus


Destek ol 
Rastgele Getir