Serâpâ Çeşm-i İbretden…

-Nâbî-

Serâpâ çeşm-i ibretden geçirdim nüshâ-i dehri
İçinde ma‘nî-i ârâma dâir bir ibâret yok

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Şu âleme baştan aşağı ibret gözüyle baktım. İçinde huzura dair bir cümle bulamadım.

Şiir Notları:
“Mefâilun/ mefâilun/ mefâilun/ mefâilun” – İbaret kelimesi nazımda ibare anlamında kullanılabilmektedir. Bakınız: Lugat-i Naci. İbare: Bir anlam meydana getiren bir veya birkaç cümlelik yazılı söz dizisi. Bakınız: Kubbealtı Lugatı.


Destek ol 
Rastgele Getir