Şeyhimin İlleri

-Yunus Emre-

Şeyhimin illeri
Uzakdır yolları
Açılmış gülleri
Dermeğe kim gelür?

Şeyhimin özünü
Severim sözünü
Mübârek yüzünü
Görmeğe kim gelür?

Şeyhimin ilini
Sorarım evini
Sebebli elini(1)
Öpmeğe kim gelür?

Şeyhimin elinde
Asâsı elinde
Mübârek elinden
Almağa kim gelür?

Şol benim şeyhimi
Görmeğe kim gelür?
Zevk ile safâlar
Sürmeğe kim gelür?

Şeyhimin evinde
Bir kadeh elinde
Susamış âşıklar
Kanmağa kim gelür?

Ahd ile vefâlar
Zevk ile safâlar
Bu yolda cefâlar
Çekmeğe kim gelür?

Şeyhimin şem‘ine
Bu cânım pervâne
Salâ âşıklara
Yanmağa kim gelür?

Şehîdin donunu
Yumazlar kânını
Dost içün cânını
Virmeğe kim gelür?

Hak içün mâlını
Heb vire vârını
Aşk içün ârını
Dökmeğe kim gelür?

Âh ile gözyaşı
Yûnus’un hâldaşı
Zehr ile pişen aşı(2)
Yimeğe kim gelür?


Şiir Notları:
(1) “Sebebli elini/ Öpmeğe kim gelür?” derken Allahu a‘lem “Hayra sebep olan, vesile olan elini kim gelir öper?” veya “Bir vesileyle elini kim öper.” anlamında olabilir. (2) Yılan zehri şifa amaçlı da kullanılmaktadır. Burada da zehir ile pişen aşı yani yemeği yemeye kim gelir derken bu yolda birtakım çileler çekilerek şifa bulunacağına işaret olsa gerek.


Destek ol 
Rastgele Getir