Seyreyle Ser-i Sebzimi...

-Muallim Nâci

Seyr eyle ser-i sebzimi gelsin de bahârım
Hâk-i siyeh içre kalacak dâne miyim ben


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hele baharım gelsin de filizlenen başımı seyret. Kara toprak altında kalacak tohum değilim ben.


Destek ol 
Rastgele Getir