Şi’r-i erbâb-ı hakîkat

-

Şi’r-i erbâb-ı hakîkat başka bir reftârdır
Nutk-ı ehlullaha ta’n olmaz selîs olmazsa da

Giridî Şeyh SalâhîzâdeDestek ol 
Rastgele Getir