Sırrını Keşfetme Sakla…

-Laedri-

Sırrını keşfetme sakla
Çıkarma ağzından bakla
Şeyhinin nutkunu hakla(*)
Dervişlikte yol böyledir

Şiir Notları:
(*) “Nutuk Haklamak”, konuşmanın hakkını vermek anlamına gelen bu tabir, şifahi kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Rumeli tarafından bir meşayıhın tabiriymiş. Zamanla kulaktan kulağa yayılınca “Nutuk Aklamak” oluvermiş. Mehmet Zeki Pakalın’ın Tarih Deyimleri Sözlüğü’nde ise “Nutuk Haklamak”, tabirinin Bektaşiler arasında kullanıldığı bilgisi yer alır.


Destek ol 
Rastgele Getir