Söylemekten Söz Uzar…

-Laedri-

Söylemekten söz uzar artar emek
Söyleyenden dinleyen ârif gerek

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Söz söyledikçe uzar, emek artar. Söyleyenden dinleyen arif olmalı (ki az sözle anlayabilsin, sözü uzatmaya hacet kalmasın).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir