Êbr Ber Nâbed…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Êbr ber nâbed pey-î men-î zekât
Ve’z zinâ üfted vebâ ender cihât

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Zekât verilmediğinde bulut gelmez olur (yağmur yağmaz), zina sebebiyle de her yerde veba (salgın hastalık) yayılır.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - Nisa suresi 79. âyet-i kerimede “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.” buyrulur. Tahiru’l-Mevlevî Hazretleri bu beyti şöyle tercüme etmiş “Zekât verilmediği içindir ki; bulut gelip yağmur yağdırmaz. Zinâdan da etrafta vebâ zuhûr eder.” ve beytin şerhinde iki hadis-i şerife yer vermiş: “Hadis-i şerifte: ‘Beş cürme mukâbil beş cezâ vardır: Bir kavim ahdini bozarsa, Allah onlara düşmanlarını musallat eder. Allah’ın emirleri hilâfına hüküm verirlerse, aralarında fakr u zarûret yayılır. İçlerinde fuhuş yayılırsa, ölüm de çoğalır. Kileyi, terâziyi eksik ölçer ve eksik tartarlarsa, memleketlerinde bitki bitmez; kıtlığa uğrarlar. Zekât vermiyecek olurlarsa, beldelerine yağmur yağmaz.’ buyurulmuştur. Yine bir hadis-i şerifte meâlen: ‘Yağmurun yağmadığını görünce, insanların zekât vermediklerini; Allah’ın da hazîne-i ilâhiyyesindeki rahmeti göndermediğini anlayınız. Kezâ veba gibi bulaşıcı hastalıkların yayıldığını görünce, zina rezaletinin meydanı aldığını bilmiş olunuz.’ buyrulmuştur.”


Destek ol 
Rastgele Getir