Sor Dil-i Bîçâremin Hâlin...

-Ahmed Paşa-

Sor dil-i bî-çâremin hâlin perîşân zülfüne
Hâlini bilmez perîşânın perîşân olmayan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Zavallı, çaresiz gönlümün hâlini dağılmış, karışmış saç lülelerimden sor. Perişanın hâlinden perişan olmayan anlamaz.

Şiir Notları:
Zülüf: Yüzün iki yanından sarkan saç lülesi, sevgilinin saçı.


Destek ol 
Rastgele Getir