Subha dek olmazsa sûzan nola kandîl-i menâr

-

Subha dek olmazsa sûzan nola kandîl-i menâr
Kimsenin subha çerâgını çıkarmaz rûzgâr

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Minârenin kandili sabaha kadar yanmasa da olur. Rüzgâr, kimsenin ışığını sabaha çıkarmaz.

Şiir Notları:
Bu beyitte hayatın geçiciliği ve maddeye bağlanmamanın gerekliliği vurgulanmıştır. "Rüzgâr" zamandır. Rüzgar herkesin mumunu, ışığını söndürür. Herkes ve her şey fânîdir, bâkî olana bakmak gerekir.


Destek ol 
Rastgele Getir