Sür Çıkar Ağyarı Dilden...

-Şemseddin Sivâsî-

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide Hak
Pâdişah konmaz serâya hâne ma‘mûr olmadan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Padişah hane (ev) mamur (dayalı döşeli) değilse gelip de o saraya konmaz. Öyleyse sen de kalbinden Allah’tan başka şeyleri çıkar ki Allah o kalbe tecelli etsin yani gayb âlemine ait nur o kalpte yer etsin, gelip yerleşsin.


Destek ol 
Rastgele Getir