Sultan III. Mehmed’in Vefatı Sebebiyle Bir Çeşit Mersiye

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Şeh Mehemmed rûhunu ya Rab ebed mesrûr kıl
Her ne taksırâtı varsa her birin mağfûr kıl

Kabrine revzenler aç ta cennet-i firdevsden
Rahmet-âbâd mezârın bir cihân-ı nûr kıl

Türbe-i anber-siriştin ravza-i kuds eyleyüp
Hemdemin kutsîler ile hemnişîn-i hûr kıl

Etdüğünce hay olanlar hayr ile emvâtı yâd
Âdını dillerde ya Rab hayr ile mezkûr kıl

Ahmedâ umma vefâ dünyâ-yı fânîden yürü
Ol şeh-i âlî-cinânun kabrini manzûr kıl

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ya Rab! Padişah Mehmed’in ruhunu ebediyen mesrur (mutlu mesut, memnun) et. Her ne kusuru, günahı varsa her birini bağışla. Kabrine ta Firdevs cennetinden pencereler aç. Rahmetle abat olmuş kabrini nurlu bir âlem et. Ambere bulanmış (güzel kokuyla mayalanmış) türbesini samimi, mübarek dostların, hurilerin olduğu cennetten bir bahçe eyle. Ya Rab! Diriler, ölüleri hayırla yâd ettiğinde, adını dillerde anılanlardan eyle. Ey Ahmed! Fâni dünyadan vefa bekleme. Yürü, o yüce cennetler şahının kabrini teveccüh edilen yer eyle.

Şiir Notları:
Bahtî mahlaslı Sultan Ahmed’in (I. Ahmed: d. 1590/ö. 1617), babası III. Mehmed’dir (d. 1566/ö. 1603). I. Ahmed, Eğri Kalesi Fatihi olan babası Sultan III. Mehmed vefat edince Eyüp Sultan’da kılıç kuşanarak tahta geçmiştir ve kendisi için bu mersiyeyi yazmıştır. III. Mehmed’in, türbesi Ayasofya Camii haziresindedir. - (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir