Artık Kısa Kes…

-Ferid Kam-

Artık kısa kes silsile-i güftârı
Hadden aşıyor yâvelerin miktârı
Susmakta da bir başka belâgat vardır
Söz bilmez isen susmayı öğren bâri

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Artık bırak art arda söz söylemeyi. Boş lakırtıların haddi aşıyor. Susmakta da etki eden başka bir güzellik vardır. Nerede ne konuşacağını biliyorsan bari susmayı öğren.


Destek ol 
Rastgele Getir