Tâ geçmeyince medrese-i kîl ü kâlden

-

Tâ geçmeyince medrese-i kîl ü kâlden
Anlanmaz ıstılâhı kitâb-ı hakîkatin

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Boş sözler okulundan geçmeden hakikat kitabının terimleri anlaşılmaz.


Destek ol 
Rastgele Getir