Tabîat Rûşen Olmaz...

-Fıtnat Hanım-

Tabîat rûşen olmaz olmayınca dîde-i hak-bîn
Alır mı beyt-i bî-revzen ziyâ hûrşîd-i enverden

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Penceresiz evin parlayan güneşten ışık alamaması gibi tabiat da hakkı gören göz olmayınca aydınlanmaz.

Şiir Notları:
"Mefâîlun/ mefâîlun/ mefâîlun/ mefâîlun"


Destek ol 
Rastgele Getir