Talea’l-Bedru Aleynâ

-Medine halkı

Talea’l-bedru aleynâ
Min seniyyâti’l-Vedâ(1)
Vecebe’ş-şükrü aleynâ
Mâ deâ lillahi dâa

Eyyühe’l-meb‘ûsü fînâ
Ci’te bi’l-emri’l-mutâ
Ci’te şerrafte’l-Medîna
Merhaben yâ hayra dâ‘

Ente şemsun, ente bedrun
Ente nûrun 'âlâ nûr
Ente misbâha’s-süreyyâ(2)
Ya Habîbî yâ Resûl

Kad lebisnâ sevbe izzin
Ba‘de esvâbi’r-rikâ(3)
Ve rada‘nâ sedye mecdin
Ba‘de eyyâmi’d-diyâ

Kâlet ahmâru’d-diyâcî
Kul li erbâbi’l-İslâm
Küllü men yetba Muhammed
Yenbeğî en lâ yüdâm

Ve teâhednâ cemîan
Yevme aksemne’l-yemîn
Len nehûne’l-ahde yevmen
Ve’t-tehazne’s-sıdka dîn

Lestü vallâhi neziyyen
yukâsîhi’l-ibâd
Meşheden yâ necme emnîn
Zû vebâin ve vidâd(4)

Şiir Notları:
(1) Seniyyetü’l-Vedâ: Medine’de yolcuların karşılanıp uğurlandığı iki tepe. https://islamansiklopedisi.org.tr/seniyyetulveda (2) Bazıları bu kıtaya da yer verir. Süreyya (Ülker, Pervin): Yedi yıldızdan meydana gelen bir yıldız takımı. Cahiliye döneminde Arapların kutsal kabul ettikleri yıldızlardan biri. Detaylar için bakınız: https://islamansiklopedisi.org.tr/sureyya (3) Rikâ‘ kelimesi “Zâtürrikâ‘ Gazvesi”ni çağrıştırdı bizlere. Zâtürrikâ‘ Gazvesi Hz. Peygamber’in Gatafân kabilesinin bazı kollarına karşı düzenlediği gazve (5/626). “Zâtürrikā‘ ismi ve gazvenin bu isimle anılmasıyla ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Buna göre bölgede üzerinde yama gibi kırmızı, siyah ve beyaz kısımlar olan bir dağın yer aldığı, arazisinin yamalı gibi siyahlı beyazlı göründüğü, burada Zâtürrikā‘ adlı bir ağaç bulunduğu, bu gazve sırasında sancaklara yamalar konulduğu veya askerlerin çölde yürümekten yarılan ayaklarına bez parçaları sardıkları için gazveye bu ad verilmiştir…” Bakınız: Elşad Mahmudov, DİA, 2013, c. 44. s. 152. https://islamansiklopedisi.org.tr/zaturrika-gazvesi (4) Bu son kıtayı şöyle toparlayabildik ama hatalar olabilir hem bu kıtada hem üstteki kıtalarda: “Vallahi ben ak pak olamadım (günahsız değilim)/ Kullara (tabi olanlara, tebaana) taksimin nedir?/ Ey tecelliye mazhar olan esenlik yıldızı!/ Öldürücü olanla (küfürle) muhabbetten (imandan payımıza düşen nedir)?”


Destek ol 
Rastgele Getir