Tâlibi Matlûbuna Eriştirir Cânâ Semâ

-Peçevî Ahmed Arif Dede-

Tâlibi matlȗbuna erişdirir cânâ semâ
Âşıkı ma‘şûkile kavuşdurur cânâ semâ

Bir aceb esrâr-ı Hakkdır ki bilinmez nüktesi
Ehl-i zikri rûberû bakışdırır cânâ semâ

Âkil û dânâ olan inkâr eder mi hâlini
Nîce hâtır-mândeyi barışdırır cânâ semâ

Vuslatın mehcûrı zâhidler götürmez tâkati
Şeyh ile sâlikleri sarışdırır cânâ semâ

Nutkunu fehm etmez isen Ârif’in olma yakîn
Münkirânın mi‘desin karışdırır cânâ semâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir