Talip İsen...

-İbrahim Gülşenî-

Tâlib isen verme şeyhine keder
K’ol kederden döndürür senden nazer

Gıll u gışdan arıdıgör gönlünü
Çünkü kalbi sâfîdir sâfı sever

Bakma inkâr ile Pîr’in yüzüne
K’ol nazardan redd olasın bî-haber

Garra olma kahr iden dem Pîr eğer
Lütf edüben yüzüne bakub güler

Nakd-i kalb içün mehekdir kalb-i Pîr
Saklayuben kalbin andan kıl hazer

İşüdüp anlamadın ne dediğin
Sâde-dil tâliblere hayru’l-beşer

Dedi muhlis çün hatar vardır azîm
Pes neden sen fâriğ oldun bî-hatar

Cehlini ilm edüb ey tâlib sana
Nef‘ini darr etmegil hayrını şerr

Rûşenî’den işitirdim Gülşenî
Sâde-dil olanı Pîr candan sever

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Yolun) talibiysen şeyhine keder verme ki senden nazarını çekmesin. Gönlünü karışıklıktan arıt, çünkü onun kalbi arınmıştır, arınmış bir kalp sever. Pirinin yüzüne inkâr ile bakma, yoksa nazarını senden çeviriverir haberin olmaz. Şaşaalı olmazsan eğer, pirinin kahrını celbetmiş olsan bile lütfedip yüzüne bakar ve güler(?). Kalbi kazanmak için Pir’in kalbi mihenk taşı gibidir. Bu sebeple kalbini ondan saklamaktan kaçın (ki o kalbi mihenge vursun, ölçsün, kıymetsizse kıymet katsın)(?). İşittiğin hâlde ne dediğini anlamadıysan, (bil ki) gönlü arınmış talipler için insanların hayırlısı. (O) muhlis, büyük tehlike vardır dedi. O hâlde sen neden tehlikesizlikten el çektin(?)? Ey talip, cehaletini ilim sanıp sana faydalı olanı zararlı, hayırlı olanı şerli kılma. (Ben) Gülşenî, (mürşidim) Rûşenî’den işitirdim: “Gönlü arınmış olanı Pir, candan sever”. (Not: Anladığımız kadarıyla yaklaşık bir anlam vermeye çalıştık. Yanlış anladığımız yerler olabilir.)


Destek ol 
Rastgele Getir