Tarihî Bazı Eş‘âr-ı Şahaneleri (II)

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Minnet Allâhuma ki erişdi beşâret haberi
Geldi cân kulağına yine meserret haberi

Mâl u rızkıyla iki kal‘a bırakmış küffâr
Erdi hoş peyk-i sabâ ile ganîmet haberi

Münhezim ola yakında umaram küfr ehli
Tâ ere şâh-ı kızılbâşa hezîmet haberi

Râfizî kavmini dahi ide Kâhir, makhûr
Ki krala ere andan da musibet haberi

Cünd-i İslâm’a duâ etmededür çün Bahtî
Ey sabâ durma hemân anlara ilet haberi

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hamdolsun ya Rabbi! Yine müjdeli haber erişti, can kulağıma sevinçli haber geldi. Küffâr (kâfirler) içinde malıyla, erzakıyla iki kale bırakmış. Ganimet haberi sabanın hoş rüzgârıyla ulaştı. Umarım yakında kâfirler hezimete (bozguna) uğrar da Kızılbaşların şahına hezimet haberi erişir. Rafizîleri de Kahir Allah kahrede ki krala onlardan da musibet haberi erişsin. Bahtî, İslam askerlerine (böyle) dua etmektedir. Ey saba rüzgârı durma hemen onlara ilet haberi.

Şiir Notları:
Tarihî Bazı Eş‘âr-ı Şahaneleri: Tarihî bazı şahane şiirleri. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir