Tarîkatte İbârettir Tasavvuf…

-Şeyh İbrahim Efendi-

Tarîkatte ibârettir tasavvuf mahv-ı sûretten
Hakîkatte serây-ı sırda mihmân olmağa derler

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Tarikatte tasavvuf, sureti mahvdan (benliğinden geçmekten) ibarettir. Hakikatte tasavvuf, sır sarayında misafir olmaktır, derler.

Şiir Notları:
Şeyh İbrahim Efendi’nin hece vezniyle yazdığı tasavvufu tarif eden uzun şiirinden bir beyit. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir