Tasavvuf Sûfî Kâli Hâle…

-Şeyh İbrahim Efendi-

Tasavvuf sûfî kâli hâle tebdil eylemekdir bil
Dahî her söz ki söyler âb-ı hayvân olmağa derler

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Tasavvuf, sufinin sözü hâle çevirmesidir (sözde kalmayıp o söylediği şeyi hâline de yansıtması). Sufi böyle olduğunda, her ne söz söylese hayat suyu gibi can verir herkese, derler.

Şiir Notları:
Şeyh İbrahim Efendi’nin hece vezniyle yazdığı tasavvufu tarif eden uzun şiirinden bir beyit. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir