Tecellî Eyledi Sende...

-Hayâlî Bey-

Tecellî eyledi sende cemâl-i nûr-i Yezdân
Velî âyine-âsâ ol sıfattan bî-habersin sen


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Sende Yezdan Allah’ın nur cemali belirdi. Fakat sen ayna gibi o sıfattan habersizsin.


Destek ol 
Rastgele Getir