Tecellî şahsın isti’dâdına

-

Tecellî şahsın isti’dâdına vâ-bestedir elbet

Ki zişte zişt olur âyine zibâya zibâDestek ol 
Rastgele Getir