Tercüme

-Mehmet Akif Ersoy-

Sefâlet olsa hattâ müntehâsı râh-ı irfânın,
Yakışmaz fâriğ olmak bir zaman kesb-i fazîletten.
Cehâletten utanmak kendine âiddir insânın;
Fakat eyyâm utansın «bî-nasîb erbâb-ı himmetten!Destek ol 
Rastgele Getir