Terk-i Şehvethâ…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Terk-i şehvethâ u lezzethâ sehâst
Her ki der şehvet fürû şüd ber nehâst

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Şehvetleri ve lezzetleri terk etmek cömertliktir. Kim ki şehvet batağına düştü/saplandı kalkamaz (o bataktan kolay kolay çıkamaz).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Ayet-i kerime: “Onların ardından, namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir.” (Meryem, 19/59) Hadis-i şerif: “Cennet kerih görülen (hoşa gitmeyen) şeylerle, cehennem ise şehvetlerle kuşatılmıştır.” (Müslim, “Cennet”, 51/1 (2822). Ayrıca bakınız: Buhari, “Rikak”, 28/74…


Destek ol 
Rastgele Getir